4. ročník


 Vítejte na stránkách naší 4. třídy

Třídní uč.:   Mgr. David Urubčík

školní rok:                2022/2023

e-m@il:                    david.urubcik@gmail.com

tel:                            725 456 902

 

4. TŘÍDA  2022/2023

 
 
Angličtinu si mohou děti procvičovat i doma. Mohou opakovat slovíčka, procvičovat učivo i hrát hry.

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs