Vyučující a zaměstnanci školy


Ředitelka školy:

Mgr. Anna Báborová

anna.baborova@seznam.cz

3. třída – M

4. třída – M

koordinátor ŠVP

 

Mgr. Soňa Fůkalová

sonarabatinova@seznam.cz

třídní učitelka – 1. (ČJ, M, AJ, Prv, PV, HV, TV, VV)

metodik prevence

 

Mgr. Jana Maršálková

janimarsalkova@seznam.cz

třídní učitelka – 2.  (ČJ, M, AJ, Prv, TV, PV, HV, VV)

 

Adéla Klímová

adela.klimova156@seznam.cz

třídní učitelka – 3. (ČJ, AJ, Prv, TV, PV, VV, HV)

5. tř. – HV, PŘ

 

Mgr. David Urubčík

david.urubcik@gmail.com

třídní učitel – 4. třída (ČJ, AJ, PŘ, VL, TV, INF)

5. třída – TV

metodik ICT

 

Mgr. Marie Fidrmucová

fidrma@seznam.cz

třídní učitelka – 5. třída (ČJ, M, AJ, VL, VV, PV)

4. třída – VV

výchovný poradce

 

Ingrid Štursová

ingrid.stursova@seznam.cz

třídní učitelka přípravné třídy

 

Mgr. Veronika Vojtková

verca.kosikova@seznam.cz

1. třída – Aj

2. třída – AJ

3. třída – AJ

4. třída – PV, HV

5. třída – INF

PSPP

vedoucí školního poradenského pracoviště

speciální pedagog

koordinátor ŠVP

 

Markéta Sklenářová

marketa.sklenarova@zsblucina.cz 

vedoucí vychovatelka ŠD

školní asistent

 

Pavlína Macíková

PavlinaMacikova@seznam.cz

vychovatelka ŠD

 

Alice Klečková

kleckovaalice@seznam.cz

vychovatelka ŠD

 

Dominika Rollinková

dominika.lamerova@centrum.cz

asistent pedagoga

 

Lucie Dvořáková

luciesid@seznam.cz

asistent pedagoga

 

Lenka Matoušková

sirokalenicka@seznam.cz

asistent pedagoga

 

Zdeňka Bádrová

školnice

 

Hana Matýšková

výdej obědů