Režim školy


Režim školy

Začátek  vyučování je v 8.00.

1. vyuč. hodina       8.00 – 8.45

přestávka                8.45 – 9.00

2. vyuč. hodina       9.00 – 9.45

přestávka                9.45 – 10.05

3. vyuč. hodina      10.05 – 10.50

přestávka               10.50 – 11.00

4. vyuč. hodina      11.00 – 11.45

přestávka                11.45 – 11.55

5. vyuč. hodina      11.55 – 12.40

 

Pokud budou mít děti 6 vyučovacích hodin, bude přestávka po 4. hodině delší, aby se mohly naobědvat.

5. vyuč. hodina    12.05 – 12.50

přestávka                12.50 – 13.00

6. vyuč. hodina    13.00 – 13.45

 

Provoz ŠD:              11.45 – 16.30

Raníček                    6.30 – 7.40