Zápis do 1. třídy


Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Informace o zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/25

 

Jak staré děti se mají dostavit k zápisu?

K zápisu se musí dostavit děti, které k 31. srpnu 2024 dosáhnou věku 6 let.

 

Můžeme zapsat dítě mladší šesti let?

Ano, pokud je Vaše dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. To posoudí odborník, proto k běžné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání musíte přiložit:

  1. pro dítě narozené v období 1.9.2018 – 31.12.2018 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra)
  2. pro dítě narozené v období 1.1.2019– 30.6. 2019 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Prosíme rodiče, kteří uvažují o zápise dítěte mladšího 6 let, aby k zápisu přišli již s výše zmíněnými doporučeními.

Kdy proběhne zápis?

Zápis na naší škole proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 14.00 do 17.00.

 

Co si máme připravit?

Přineste s sebou svůj občanský průkaz (event. cizinci pas) a rodný list dítěte. Bez těchto dokladů nelze zápis provést.

Z důvodu hladkého průběhu zápisu velmi doporučujeme, abyste s sebou přinesli již předvyplněnou žádost o přijetí do 1.ročníku. Pokud nebudete mít žádost s sebou vyplněnou – nic se neděje, žádost si vyplníte na místě.

Vaše případné dotazy zodpoví a vyplněnou žádost s Vámi na místě překontroluje ředitelka školy, od které zároveň obdržíte potvrzení o přidělení registračního čísla (viz dále).

Rodiče dětí mladších 6 let přineste s sebou potvrzená doporučení odborníků (viz výše).

 

Co když bude naše dítě v době zápisu nemocné nebo nebude v Blučině?

V tomto případě kontaktujte ředitelku školy Mgr. Annu Báborovu telefonicky nebo e-mailem (tel. 547 235 101 nebo 728 930 768, e-mail: anna.baborova@seznam.cz)

 

 Jak se dozvíme, zda naše dítě bylo do školy přijato?

Dozvíte se to ze seznamu, který bude vyvěšen na dveřích školy od 16. května 2024 a který bude také zveřejněn v tentýž den na webových stránkách, v obou případech nejméně po dobu 15 dnů. Na seznamu nebudou uvedena jména přijatých dětí, nýbrž registrační čísla, proto je potřeba, abyste si potvrzení pečlivě uschovali.

 

Žádat o odklad? A jak?

Je možné, že z důvodu školní nezralosti doporučí naše p. učitelky Vašemu dítěti odklad začátku povinné školní docházky. Je také pravděpodobné, že některým rodičům byl již odklad pro jejich děti doporučen (např. p. učitelkou v mateřské škole apod.)

V tomto případě si vyzvednete ve škole nebo vytisknete žádost o odložení školní docházky. Tato žádost musí být doplněna doporučujícím vyjádřením:

  1. školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, nestačí vyjádření Soukromé kliniky LOGO, s.r.o.)
  2. odborným lékařem nebo klinickým psychologem.

 Bez jejich doporučení nelze žádosti vyhovět

Žádost s doporučeními je nutno dodat nejpozději do 31. května 2024.

 

Jak se dozvíme informace k začátku školního roku 2024/25?

V červnu 2024 budete pozváni na informační schůzku, kde obdržíte již podrobnější informace k začátku školního roku  2024/25.