Kalendář školních akcí


Kalendář:

Měsíc    datum akce
ZÁŘÍ: 4. 9.  slavnostní zahájení školního roku, třídní schůzka s rodiči přípravné a první třídy
  5. 9. třídní schůzky 2. – 5. třída
  dle rozpisu zahájení plaveckého výcviku
    fotografování prvňáčků
ŘÍJEN: od 2. 10. zahájení činnosti zájmových kroužků
    vánoční focení
  9. – 13. 10. týden v barvách podzimu
    návštěva planetária (vybrané ročníky)
  3. 12. vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu
LISTOPAD:   návštěva planetária (vybrané ročníky)
  30. 11. 16-18 hod vánoční dílničky
PROSINEC: 1. 12. projekt Čertovská škola
  7. 12. konzultace s rodiči – dle rozpisu
  18. – 22. 12.  projekt Na Vánoce dlouhé noce
  22. 12. vánoční besídky
LEDEN:   divadelní představení
ÚNOR:    
BŘEZEN: 7. 3. den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
  25. – 27. 3. projekt Hody, hody, doprovody
DUBEN: 22. 4. projekt Den Země
  25. 4. zápis do 1. ročníku
  26. 4. projekt Škola čar a kouzel
KVĚTEN:   školní výlet 
  31. 5. den dětí (Bruno)
ČERVEN: 2. – 7. 6. škola v přírodě (4. a 5. třída)
  25. 6.  školní Akademie