Kalendář školních akcí


Kalendář:

Měsíc    datum akce
ZÁŘÍ: 1. 9.  slavnostní zahájení školního roku, třídní schůzka s rodiči přípravné a první třídy
  8. 9. třídní schůzky 2. – 5. třída
  dle rozpisu zahájení plaveckého výcviku
  9. 9. fotografování prvňáčků
ŘÍJEN: od 3. 10. zahájení činnosti zájmových kroužků
  12. 10. vánoční focení
  10. – 14. 10. týden v barvách podzimu
    návštěva planetária (vybrané ročníky)
LISTOPAD: 27. 11. vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu
    návštěva planetária (vybrané ročníky)
PROSINEC 2. 12. projekt Čertovská škola
  8. 12. 16-18 vánoční dílničky
  15. 12. konzultace s rodiči – dle rozpisu
  19. – 22. 12.  projekt Na Vánoce dlouhé noce
  22. 12. vánoční besídky
LEDEN:   divadelní představení
ÚNOR:    
BŘEZEN: 9. 3. den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
DUBEN: 3. – 5. 4. projekt Hody, hody, doprovody
  21. 4. projekt Den Země
  27. 4. zápis do 1. ročníku
  28. 4. projekt Škola čar a kouzel
KVĚTEN:   školní výlet (přípravná – 5. třída)
ČERVEN: 1. 6.  den dětí (Bruno)
  27. 6.  školní Akademie