Vážení rodiče, na žádost vedoucí školní jídelny zveřejňujeme tabulku s cenou stravného od 1. 2. 2023

Navýšení ceny stravného


Čtvrtek 1. 9. v 8:00 – společné slavnostní zahájení za přítomnosti pana starosty. Po společném zahájení proběhne přivítání žáků ve třídách s jejich třídními učiteli […]

Organizace prvních školních dní


Připomínáme, že informativní schůzky pro budoucí prvňáčky a budoucí přípravnou třídu se konají ve čtvrtek 23.6. v 16 hodin.

Informativní schůzky

Ředitelka ZŠ Blučina zve předškoláky a jejich rodiče na Den otevřených dveří. Akce se koná ve středu 2.března v 16,00 hodin v budově školy.

Den otevřených dveří