Organizace prvního týdne


Dobrý den.
Prázdniny se nám mílovými kroky blíží ke konci, a tak je třeba se začít pomalu ale jistě připravovat na nový školní rok. Proto se hlásíme s informacemi ohledně organizace prvního školního týdne.
 
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – pondělí 3. 9. 2018 – proběhne pouze slavnostní zahájení školního roku. Žáci si s sebou do školy nic neponesou (ani přezůvky). Po společném zahájení bude následovat schůzka s rodiči prvňáčků. Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen od úterý 4. 9. 2018
 
Úterý 4. 9. 2018 – žáci si donesou přezůvky, sešity, pouzdro (případně dle instrukcí třídních učitelek). První a druhá třída bude končit po 2. vyučovací hodině, třetí až pátá třída končí vyučování po 3. vyučovací hodině.
 
Od středy pak bude vyučování dle rozvrhu.