Naše škola


Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace vykonává činnost základní školy s 1. stupněm, školní družiny a školní jídelny – výdejny. Kapacita školy je 150 žáků, školní družiny 90 dětí a školní jídelny – výdejny 120 strávníků.

Žáci všech ročníků jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola v pohodě.

Kmenové učebny jsou vybaveny dotykovými LCD displeji nebo interaktivními tabulemi. Během výuky využívají žáci počítače, notebooky nebo tablety s připojením na internet.

Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště. Výuka tělesné výchovy probíhá ve sportovní hale, dále využíváme fotbalové hřiště, hřiště u krytého bazénu. Součástí tělesné výchovy je plavecký výcvik. K aktivnímu odpočinku žáků o přestávkách slouží školní dvůr.

Ve škole pracuje několik kroužků.

Strava pro žáky je dovážena ze školní jídelny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace.
Školní jídelna – výdejna je umístěna v budově základní školy. Jedná se o dvě samostatné místnosti propojené výdejním oknem. Jako jídelna slouží třída školní družiny.

Škola je již několik let zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol.

Od 1.9.2022 jsme zapojeni do Operačního programu Jan Amos Komenský spolufinancovaný EU. Program bude ukončen nejpozději 31.8.2025. V rámci projektu využíváme šablony, z nichž jsou hrazeny výdaje na školního asistenta ve škole, na inovativní vzdělávání žáků ve školní družině, na další vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ a ŠD, na odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ.