Zahájení školního roku


Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí 4. 9. 2017 v 8:00 v budově školy. 

Po slavnostním zahájení děti odchází domů a proběhne třídní schůzka s rodiči prvňáčků.

Obědy a provoz školní družiny budou zahájeny od úterý 5. 9. 2017.

V úterý 5. 9.  2017 bude vyučování končit pro žáky prvních tříd v 10:00, pro druhou a třetí třídu v 10:45, pro čtvrtou a pátou třídu v 11:45. Od středy  6. 9. 2017 bude vyučování probíhat dle rozvrhu.