Zahájení školního roku 2020/2021


Vážení rodiče,
slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 na školním dvoře, v případě nepříznivého počasí proběhne v jednotlivých třídách. První den si žáci nebudou brát ani aktovky, ani přezůvky. Po zahájení proběhne informativní schůzka s rodiči žáků prvního ročníku. Dle aktuálně platných nařízení žáci ani rodiče nemusí mít roušky.
Třídní schůzky v ostatních třídách se budou konat ve středu 2. 9. v 16 hodin. Zde se dozvíte všechny informace o průběhu školního roku.
 
Organizace prvního týdne:
úterý 1. 9. – slavnostní zahájení, poté odchod domů
středa 2. 9. – 1. a 2. třída budou mít 2 vyučovací hodiny; 3. – 5. třída 3 vyučovací hodiny
čtvrtek 3. 9. – 1. třída bude mít 3 vyučovací hodiny, 2. – 5. třída 4 vyučovací hodiny; druhá a třetí třída bude mít již 1. lekci plavání (1. a 4. třída začne plavat od dalšího týdne, vždy ve středu)
pátek 4. 9. – 1. třída bude mít 3 vyučovací hodiny, 2. – 5. třída 4 vyučovací hodiny; uskuteční se představení kouzelníka v Lidovém domě – vybíráme 60 Kč
 
Provoz školní družiny a vydávání obědů bude zahájeno od středy 2. 9. 2020. Přihlášky do školní družiny obdrží žáci první školní den. Přednost budou mít, jako každoročně, žáci prvního až třetího ročníku. Žáci z vyšších ročníků budou přijati pouze v případě volné kapacity. Přihlašování obědů probíhá přímo v mateřské škole. Bližší informace k obědům a přihlášky ke stravování naleznete v příloze v edookitu.