Úplata za školní družinu od 1. 9. 2024


Úplata za školní družinu při ZŠ Blučina

Rada Obce Blučina rozhodla usnesením č. 46/8 ze dne 28.5.2024, že od školního roku 2024/2025 bude školní družina za úplatu 100 Kč měsíčně.
Poplatek se hradí převodem na účet 27-80 90 85 02 07/0100 pod variabilním symbolem přiděleným při nástupu do školní družiny.
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a třídu (např. Jan Novák, 1. třída)
Bez toho nebude možné platbu spárovat.

  • Platba za období září – prosinec (4 měsíce): 400 Kč – nutno zaplatit do 15.9.
  • Platba za období leden – červen (6 měsíců): 600 Kč – nutno zaplatit do 15.1.

V Blučině 6.6.2024

 

Mgr. Anna Báborová
ředitelka školy