Přípravný ročník


 

Vítejte v přípravné třídě

Vyučující: Mgr. Eva Šilingrová, 

e-mail: silingrova.e@seznam.cz

 

Vzdělávací činnosti přípravné třídy vycházejí ze školního vzdělávacího programu, dle nějž jsou vytvářeny týdenní tematické plány.

 

Děti pracují v jednotlivých integrovaných blocích.

 

Při práci jsou střídány individuální a skupinové  činnosti.

Fotografie z činnosti přípravné třídy vkládáme pravidelně na Facebookovou stránku školy.