Přípravný ročník


Vítejte v přípravné třídě

Vyučující: Ingrid Štursová

e-mail: ingrid.stursova@seznam.cz

 

Vzdělávací činnosti přípravné třídy vycházejí ze školního vzdělávacího programu, dle nějž jsou vytvářeny týdenní tematické plány.

 

Děti pracují v jednotlivých integrovaných blocích.

 

Při práci jsou střídány individuální a skupinové  činnosti.

Fotografie z činnosti přípravné třídy vkládáme pravidelně na Facebookovou stránku školy. 

ROZVRH HODIN S PLAVÁNÍM od 21. 3. 2024