Stravování žáků


Základní škola Blučina zahájí provoz 25. 5. 2020. Již v tento den bude zahájeno školní stravování. Prosíme rodiče, aby k objednání stravy na tento den využili jednu z níže uvedených možností:

Dítě ke stravování přihlaste do 22. 5. 2020!!

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým normám nebude možné oběd vyzvedávat do jídlonosičů. Do konce tohoto školního roku máte možnost (v případě náhle nemoci) dítě odhlásit každý den do 8 hodin. Pro odhlášení využívejte mobil p. Štursové 602 715 630.

Netýká se žáků, kteří zůstanou doma na distančním vzdělávání

Děkujeme