Organizace prvních školních dní


Čtvrtek 1. 9. v 8:00 – společné slavnostní zahájení za přítomnosti pana starosty. Po společném zahájení proběhne přivítání žáků ve třídách s jejich třídními učiteli a uskuteční se třídní schůzky s rodiči v první a přípravné třídě. Poté odchod domů. První den si žáci s sebou neberou aktovku ani přezuvky. Žáci prví den obdrží přihlášky do školní družiny.
POZOR! Provoz školní družiny a vydávání obědů bude zahájen od pátku 2. 9. Je nutno si obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny při MŠ Blučina (Kateřina Štursová). Buď přes aplikaci Strava nebo na tel. čísle 602 715 630.
Pátek 2. 9.:
Přípravná třída – 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:45), poté školní družina pro přihlášené děti
1. třída – 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:45), poté školní družina pro přihlášené děti
2. – 3. třída – 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:50), poté školní družina pro přihlášené děti
4. – 5. třída – 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:50), poté oběd a odchod domů
Obědy budou zajištěny od 11 hodin.
Od pondělí 5. 9. bude probíhat výuka v jednotlivých třídách dle rozvrhu.
Společné třídní schůzky pro 2. – 5. třídu se uskuteční 8. 9. v 16:00 v jednotlivých třídách.