Odemykání školy


Vážení rodiče,

            z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí je nutno stanovit dobu, kdy bude škola odemčena k vyzvedávání dětí. Chceme tímto zamezit možnosti vniknutí cizích osob do budovy školy.

         Prosíme o dodržování níže uvedených časů, neboť jednotlivé vyučující musí být ve třídách u dětí.

        V případě nutnosti, např. návštěva u lékaře, si můžete děti samozřejmě vyzvednout kdykoli.

        Děkujeme za pochopení.

                                                  za kolektiv ZŠ Blučina Mgr. Anna Báborová – řed. školy