Dotazníkové šetření mezi rodiči


Ve dnech 11.–15.5.2015 proběhlo na naší škole dotazníkové šetření mezi rodiči.1286370136_1016
Vyhodnocení těchto dotazníků nám pomůže při objektivním posouzení činnosti školy, přispěje k odstranění případných problémů, poslouží nám ke zkvalitnění výuky i mimoškolní činnosti.
Vyučující jednotlivých ročníků vyhodnotily dotazníky za svoji třídu, poté byla zhodnocena škola jako celek. V letošním školním roce máme na škole 100 žáků, dotazník vrátilo 97 žáků.
Všem rodičům, kteří nám dotazník vyplnili, velmi děkujeme.
Zde kompletní zpráva s výsledky dotazníku.

Platnost příspěvku skončí: 23.07. 2015