Volby školské rady 2014/2015


Volby do školské rady

Dne 11.12.2014 proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Zvoleny byly Mgr. Marie Fidrmucová a Mgr. Soňa Rabatinová. Ve stejný den se konaly i volby z řad zákonných zástupců žáků. Ze 4 kandidátů ( Ing. P. Závodník, J. Hodinská, B. Kotyza, R, Hanušová) byly zvoleni Ing. P. Závodník (50 hlasů) a J. Hodinská (32 hlasů).