Zájmové kroužky


LOGOPEDICKÝ KROUŽEK:       Mgr. Vlastimila Hondlíková
1. tř.      středa          11.55 – 12.40  od 4. 10. 2017
       
HÁDEJ, HADAČI:   Alena Krátká
2.+ 3. tř.   úterý  liché 13.15 – 14.00            od 10. 10. 2017
       
SPORTOVNÍ HRY:           Mgr. Soňa Rabatinová
1.+2.tř.     pondělí  sudé    11.55 – 12.40   od 2. 10. 2017
       
MÍČOVÉ HRY:         Mgr. Marie Fidrmucová
3.-5.tř.   pondělí  sudé  13.15- 14.00  od 2. 10. 2017
   
POHYBOVÉ HRY: Mgr. Helena Rudolfová
1. tř.   úterý liché 11.55 – 12.40 od 10. 10. 2017
   
MLADÝ ZDRAVOTNÍK: Mgr. Helena Rudolfová
4. + 5.tř.   pondělí  liché 13.15- 14.00 od 9. 10. 2017            
   
ANGLIČTINA:   Mgr. Veronika Kosíková
2. tř.   středa 11:55 – 12:40   od 4. 10. 2017