5. ročník


 Vítejte na stránkách naší 5. třídy 😉

Třídní uč.:   Mgr. Veronika Vojtková

školní rok:                2021/2022

e-m@il:                    verca.kosikova@seznam.cz

tel:                            608 373 356


 

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že děti na některé školní akce jezdí i hromadnou dopravou, bylo by vhodné, abyste jim zařídiliprůkazky IDS JMK.Děti sice mají nárok na poloviční jízdné do 15 let, ale od 10. roku slevu získají jen na základě předložení této průkazky. Jinak musí zaplatit plné jízdné. Při výdeji průkazky cestující do 15 let předloží svou průkazkovou fotografii, rodný list nebo jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a příjmení a datum narození. Zakoupená průkazka platí až do dosažení věku 15 let.   

dopravni-autobus