4. ročník


Vítejte ve 4. třídě                    

 

 

Vyučující: Mgr. Marie Fidrmucová

mailto:fidrma@seznam.cz

Kroužek míčových her bude každé sudé pondělí od 13:15 do 14:00.

V pondělí 10.září pojedeme do brněnské hvězdárny.

Na programu je BUŇKA! BUŇKA! BUŇKA!
Angličtinu si mohou děti procvičovat i doma. Mohou opakovat slovíčka, procvičovat učivo i hrát hry.

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs