3. ročník


                  Třídní uč.:   Alena Krátká                   al.kratka68@seznam.cz

    

3. tř.  2018-19  (27  žáků)

 

ROZVRH   HODIN  (II. pololetí)

                1.                2.                3.                4.                 5. 
     Pondělí            Č   J              Č   J             M             A   J              PRV   
     Úterý            Č   J              Č   J                         V   V             PRV
     Středa            A   J               A   J             M             P   V             Č  J
     Čtvrtek            Č  J
             Č  J
            PRV
            M              H  V
     Pátek             T   V
             T   V  
            M             Č  J  
 

 

Branný  den  –  14. 6. 2019

 

Škola  čar  a  kouzel  –  30. 4. 2019

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Jak  jsme  vyráběli  na  Velikonoce

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Pátek 15. března – byl pro naše druháky a třeťáky hodně zajímavý. Do školy za námi totiž přišli zástupci místní organizace hasičů. Předvedli dětem, jak vypadá základní hasičská výstroj, žáci si prohlédli i potěžkali smotané hadice a jiné vybavení. Shlédli několik fotografií a video ze žákovských hasičských soutěží. Nakonec se někteří rozhodli, že se také přihlásí do kroužku „Mladý hasič“. Určitě si zaslouží velkou pochvalu dobrovolníci, kteří se ve svém volném čase věnují dětem a podporují jejich zájem o sportovní a fyzické aktivity. Děkujeme.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

   Zima  skončila,  jaro  je  tady …

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

 

             Týden  v  barvách  podzimu  15.  –  19. 10. 2018

                   pondělí  –  žlutá          úterý  –  zelená          středa  –  červená

                                       čtvrtek  –  hnědá          pátek  –  oranžová

 

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc1
Filename : doc1.docx (136 KB)
Titulek :
hasiči - text
Filename : hasici-text.docx (13 KB)
Titulek :
Seznam žáků 3. tř. 2017-18
Filename : seznam-zaku-3-tr-2017-18.docx (12 KB)
Titulek :