1.B


 Vítejte v 1.B

 Rozvrh hodin: 

  1. 2. 3. 4.

Po

Čj

Aj

Čj

Hv

Út

Čj

M

Čj

Prv

St

Čj

M

Vv

Čj

Čt

Čj

M

Tv

Tv

Čj

M

Pv

Prv

 

  Třídní učitelka:

   Mgr. Helena Rudolfová

    email: helena.rudolfova@seznam.cz

    Tel.: 775770021

 

Seznam žáků

1. Adéla Banďouchová 8. Anita Debora Káňová
2. Zuzana Březinová 9. Viktorie Klaibová
3. Adam Desák 10. Pavel Kučera
4. Lukáš Doležal 11. Teodor Navrátil
5. Andrea Hanousková 12. Tereza Piternová
6. Adéla Jedličková 13. Amálie Šťastná
7. Ema Justová  

 

22.12. Vánoční besídka s malou předvánoční oslavou.

Přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok, pevné zdraví, hodně úspěchů a splněných přání.

Vánoce – píší se v češtině s velkým, nebo malým počátečním písmenem?

21. 12. Divadelní představení – Africká pohádka

Vánoční tvoření – výtvory dětí z hodin výtvarné a pracovní výchovy

6. 12. Vánoční dílničky – každá paní učitelka si pro děti připravila pěknou vánoční.

 

5. 12. Čertovská škola

7. 11.  byli naši prvňáčci panem místostarostou v místní knihovně slavnostně pasováni na čtenáře a podepsali „čtenářský“ slib. Potom je paní knihovnice seznámila s tím, jak to v knihovně chodí. Děti, přejeme, ať najdete v knížkách hodně zábavy, ale i poučení.

Jablíčkový den

Týden v barvách podzimu – 16. – 20. 10.

Pondělí 16.10. – červená

Fotka uživatele Základní škola Blučina.

Úterý 17.10. – zelená

Fotka uživatele Základní škola Blučina.

Středa 18.10. – žlutá

Fotka uživatele Základní škola Blučina.

Čtvrtek 19.10 – hnědá

Fotka uživatele Základní škola Blučina.

Pátek 20.10. – oranžová

Fotka uživatele Základní škola Blučina.

 

6.10. Vánoční focení

20.9.

Čj – ŽA str. 28, 29, procvičování a vyhledávání písmene S,s, určování pozice hlásky „s“ ve slově, poslech pohádky „Kdo pomůže zajdovi Zbynďovi?“

– Psaní číslic str. 2 – psaní číslice 2; DÚ str. 2 – poslední řádek, opakování „je větší, je menší, rovná se

Vv – Barevný deštník – malba temperovými/vodovými barvami

19.9.

Čj – ŽA str. 26, 27, vyvození hlásky a písmene S,s, DÚ str. 26 dole – poslední cvičení

Čj – První psaní str. 17

– str. 13 – vybarvi podle čísla, dokresli správný počet podle čísla, seznámení s pojmy: je větší, je menší, rovná se; Psaní číslic str.1 – nácvik psaní číslice 1, DÚ str,1 – poslední řádek

Prv – str. 9 – pojmenování dopravních značek, str. 10 cv. 1 – opakování – semafor

18.9.

Čj – ŽA str. 24, 25, První psaní str. 16

Hv – opakování písní Žabička zelená, Rybička maličká; pojmy slabě, silně; říkanka Foukej, foukej, větříčku; ukolébavka Halí, belí

15.9.

Čj – ŽA str. 22 – 23, poslech pohádky O veliké řepě, DÚ str. 20

– str. 12 – dokončení strany; písnička Jedna, dvě, tři, čtyři, pět; hry s čísly (…které číslo chybí v číselné řadě 1 – 5, …které číslo je mezi 2 a 4, apod.)

Pv – společná práce „Strom pro sovičky“ – dekorace na dveře do naší třídy, vytrhávání a lepení barevného papíru

Prv – str. 8 – semafory, popis situace na obrázku

 

14.9.

Čj – ŽA str. 18 – kdo nestihl vybarvit koláč, dodělá si doma podle zadání, str. 19 – nácvik dolního oblouku; První psaní – DÚ str. 15.

M – str. 11 celá, str.12 – 1. a 2. cvičení, počítali jsme od 1 do 5 a od 5 do 1, skládali jsme s kartičkami číselné řady, určovali jsme počet prvků

Tv – hra na honěnou „Autíčko stop“, pěkně jsme se rozcvičili s písničkou „Chodí medvěd po zahradě“, cvičení na žebřinách – vylézání a slézání, přelézání z jedné žebřiny na druhou, vylézání a sklouznutí po lavičce apod.   

beznazvu
Filename : beznazvu.pdf (217 KB)
Titulek :