1.B


 

 Vítejte v 1.B

 Rozvrh hodin: 

  1. 2. 3. 4.

Po

Čj

Aj

Čj

Hv

Út

Čj

M

Čj

Prv

St

Čj

M

Vv

Čj

Čt

Čj

M

Tv

Tv

Čj

M

Pv

Prv

 

 

 

 Třídní učitelka:

   Mgr. Helena Rudolfová

    email: helena.rudolfova@seznam.cz

    Tel.: 775770021

 

 

 

 

  

Týden v barvách podzimu – 16. – 20. 10.

Pondělí 16.10. – červená

Úterý 17.10. – zelená

Středa 18.10. – žlutá

Čtvrtek 19.10 – hnědá

Pátek 20.10. – oranžová

 

6.10. Vánoční focení

20.9.

Čj – ŽA str. 28, 29, procvičování a vyhledávání písmene S,s, určování pozice hlásky „s“ ve slově, poslech pohádky „Kdo pomůže zajdovi Zbynďovi?“

– Psaní číslic str. 2 – psaní číslice 2; DÚ str. 2 – poslední řádek, opakování „je větší, je menší, rovná se

Vv – Barevný deštník – malba temperovými/vodovými barvami

19.9.

Čj – ŽA str. 26, 27, vyvození hlásky a písmene S,s, DÚ str. 26 dole – poslední cvičení

Čj – První psaní str. 17

– str. 13 – vybarvi podle čísla, dokresli správný počet podle čísla, seznámení s pojmy: je větší, je menší, rovná se; Psaní číslic str.1 – nácvik psaní číslice 1, DÚ str,1 – poslední řádek

Prv – str. 9 – pojmenování dopravních značek, str. 10 cv. 1 – opakování – semafor

18.9.

Čj – ŽA str. 24, 25, První psaní str. 16

Hv – opakování písní Žabička zelená, Rybička maličká; pojmy slabě, silně; říkanka Foukej, foukej, větříčku; ukolébavka Halí, belí

15.9.

Čj – ŽA str. 22 – 23, poslech pohádky O veliké řepě, DÚ str. 20

– str. 12 – dokončení strany; písnička Jedna, dvě, tři, čtyři, pět; hry s čísly (…které číslo chybí v číselné řadě 1 – 5, …které číslo je mezi 2 a 4, apod.)

Pv – společná práce „Strom pro sovičky“ – dekorace na dveře do naší třídy, vytrhávání a lepení barevného papíru

Prv – str. 8 – semafory, popis situace na obrázku

 

14.9.

Čj – ŽA str. 18 – kdo nestihl vybarvit koláč, dodělá si doma podle zadání, str. 19 – nácvik dolního oblouku; První psaní – DÚ str. 15.

M – str. 11 celá, str.12 – 1. a 2. cvičení, počítali jsme od 1 do 5 a od 5 do 1, skládali jsme s kartičkami číselné řady, určovali jsme počet prvků

Tv – hra na honěnou „Autíčko stop“, pěkně jsme se rozcvičili s písničkou „Chodí medvěd po zahradě“, cvičení na žebřinách – vylézání a slézání, přelézání z jedné žebřiny na druhou, vylézání a sklouznutí po lavičce apod.   

beznazvu
Filename : beznazvu.pdf (217 KB)
Titulek :