1. ročník


 Vítejte v 1. třídě

 Rozvrh hodin: 

  1. 2. 3. 4.

Po

Čj

M

Čj

Hv

Út

Čj

Aj

Čj

Prv

St

Tv

Tv

Čj

M

Čt

Čj

M

Vv

Čj

Čj

M

Pv

Prv

Počet žáků ve třídě: 21

 

  Třídní učitelka:

   Mgr. Helena Rudolfová

  1.     email: helena.rudolfova@seznam.cz

    Tel.: 775770021

 

 

Jablíčkový den 15.11.

Dnes jsme měli v 1. třídě projektové učení „Jablíčkový den“. Dětem se celé dopoledne moc líbilo. Užily si různorodé aktivity a ochutnaly spoustu vynikajících výtvorů z jablek. Moc děkuji všem rodičům i babičkám, kteří se na přípravě podíleli a tím přispěli k nevšedním zážitkům všech dětí v 1. třídě.

Podzimní čas ve výtvarné výchově

Ukázka prací dětí s podzimní tématikou. „Výtvarka“ nás všechny opravdu baví…

Pasování na čtenáře 1. 11.

Tak jsme zvládli první písmena a slabiky a začínáme spojovat slabiky do jednoduchých slov. U příležitosti zakončení Živé abecedy byli prvňáčci pasováni panem starostou obce Mgr. Janem Šenkýřem, Ph.D. na čtenáře a obdrželi Slabikář. Také složili slib všem knihám a jejich hrdinům, který vlastnoručně podepsali. Akce proběhla v místní knihovně, kde děti přivítala vedoucí knihovny Lucie Hofírková a seznámila je s jejím provozem. Zároveň prvňáčky pozvala na zajímavé akce pro děti, které se v knihovně uskuteční.

Týden v barvách podzimu 14. – 18. 10

Tak už nám to začalo…