Zápis do 1. třídy – aktualizovaný


Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Aktualizované informace o zápisu do 1. tříd pro škol. r. 2020/21

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 Č. j.: MSMT-12639/2020-1

Vás informuji o jeho průběhu

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním

od některých tradičních postupů.

Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční  –  tzn. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

Žádáme tedy rodiče, aby v době od 1. dubna do 30. dubna 2020 podali žádost o přijetí k základnímu vzděláváni, respektive žádost o odložení školní docházky a to buď:

  • prostřednictvím pošty – ZŠ Blučina, Komenského 18/19, Blučina 664 56
  • osobně do školy – vždy v pondělí nebo ve středu v době od 8 do 13 hod
  • mailem – to pouze v případě, že máte elektronický podpis, bez toho nelze žádost zaevidovat: anna.baborova@seznam.cz

Žádost o odklad

  •  musí být doplněna doporučujícím vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, nestačí vyjádření Soukromé kliniky LOGO, s.r.o.) a  odborným lékařem nebo klinickým psychologem. Bez jejich doporučení nelze žádosti vyhovět.

Obě žádosti najdete na webových stránkách školy: www.zsblucina.cz

Nově máme na žádosti také telefonní číslo a e-mail zákonného zástupce dítěte, na které Vám bude zasláno registrační číslo dítěte.

Seznam  přijatých žáků – jejich registrační čísla – bude vyvěšen na dveřích školy od 4. května 2020 a bude také zveřejněn v tentýž den na webových stránkách, v obou případech nejméně po dobu 15 dnů. Na seznamu nebudou uvedena jména přijatých dětí, nýbrž registrační čísla, proto je potřeba, abyste si potvrzení pečlivě uschovali.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě obraťte:

e-mail: anna.baborova@seznam.cz

tel.: 728 930 768,

messenger: Anna Báborová Brabcová

Až mimořádná situace skončí, určitě Vás pozveme na společné setkání.

Společně to zvládneme

                                                                      Mgr. Anna Báborová – řed. ZŠ Blučina