Zápis do 1. třídy


Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Informace o zápisu do 1. třídy pro škol. r. 2021/22

Na základě epidemiologické situace Vás informujeme o letošní formě zápisu.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním

od některých tradičních postupů.

Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční  –  tzn. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádáme tedy rodiče, aby v době od 6. dubna do 20. dubna 2021 podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, respektive žádost o odložení školní docházky – datum na žádosti nesmí být dřívější než 6. dubna, a to buď:

  • prostřednictvím pošty – ZŠ Blučina, Komenského 18/19, Blučina 664 56
  • osobně do schránky školy
  • datovou schránkou (rhgmjra)
  • mailem – to pouze v případě, že máte elektronický podpis, bez toho nelze žádost zaevidovat: anna.baborova@seznam.cz

Žádost o odklad

  •  musí být doplněna doporučujícím vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, nestačí vyjádření Soukromé kliniky LOGO, s.r.o.) a  odborným lékařem nebo klinickým psychologem. Bez jejich doporučení nelze žádosti vyhovět.

Žádost ke stažení zde: žádost o odložení školní docházky 

 

Žádost o přijetí

K podání žádosti o přijetí jsou dvě možnosti (preferujeme možnost číslo 1).

1. Na tomto odkaze https://zsblucina.edookit.net/application vyplníte Online přihlášku do školy. Do Vašeho e-mailu přijde formulář, který si vytisknete, podepíšete a doručíte do školy (v době od 6. do 20. 4. 2021). Číslo elektronické žádosti si, prosím, poznamenejte, toto číslo bude registračním číslem Vašeho dítěte (například žádost číslo 1: registrační číslo dítěte bude 1/2021). 

2. Vytisknete si klasickou Žádost o přijetí. Tu vyplníte, podepíšete a doručíte do školy. V tomto případě Vám bude registrační číslo posláno e-mailem nebo sms zprávou.

V obou případech k žádosti doložte kopii rodného listu dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude vyvěšen na webových stránkách školy a na budově školy od 28.4. 2021.

Žádost ke stažení zde: Žádost o přijetí do 1.roč

 

V případě jakýchkoli dotazů se na mě obraťte:

e-mail: anna.baborova@seznam.cz

tel.: 728 930 768,

messenger: Anna Báborová Brabcová

Až mimořádná situace skončí, určitě Vás pozveme na společné setkání.

 

                                                                      Mgr. Anna Báborová – řed. ZŠ Blučina

Seznam přijatých žáků 2021/2022- registrační čísla