Zápisy do 1. třídy


Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Informace o zápisu do 1. tříd pro škol. r. 2020/21

Jak staré děti se mají dostavit k zápisu?

K zápisu se musí dostavit děti, které k 31. srpnu 2020 dosáhnou věku 6 let.

Můžeme zapsat dítě mladší šesti let?

Ano, pokud je Vaše dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. To posoudí odborník, proto k běžné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání musíte přiložit:

  1. pro dítě narozené v období 1.9.2014 – 31.12.2014 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra)
  2. pro dítě narozené v období 1.1.2015 – 30.6. 2015 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Prosíme rodiče, kteří uvažují o zápise dítěte mladšího 6 let, aby k zápisu přišli již s výše zmíněnými doporučeními.

Kdy proběhne zápis?

Zápis na naší škole proběhne ve středu 15. dubna 2020 od 14.00 do 16.00.

Co si máme připravit?

Přineste s sebou svůj občanský průkaz (event. cizinci pas) a rodný list dítěte. Bez těchto dokladů nelze zápis provést.

Z důvodu hladkého průběhu zápisu velmi doporučujeme, abyste s sebou přinesli již předvyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (najdete ji na webových stránkách školy www.zsblucina.cz). Pokud nebudete mít žádost s sebou vyplněnou – nic se neděje, žádost si vyplníte na místě.

Vaše případné dotazy zodpoví a vyplněnou žádost s Vámi na místě překontroluje ředitelka školy, od které zároveň obdržíte potvrzení o přidělení registračního čísla (viz dále).

Rodiče dětí mladších 6 let přineste s sebou potvrzená doporučení odborníků (viz výše).

Co když bude naše dítě v době zápisu nemocné nebo nebude v Blučině?

V tomto případě kontaktujte ředitelku školy Mgr. Annu Báborovu telefonicky nebo e-mailem (tel. 547 235 101 nebo 728 930 768, e-mail: anna.baborova@seznam.cz

Jak se dozvíme, zda naše dítě bylo do školy přijato?

Dozvíte se to ze seznamu, který bude vyvěšen na dveřích školy od 4. května 2020 a který bude také zveřejněn v tentýž den na webových stránkách, v obou případech nejméně po dobu 15 dnů. Na seznamu nebudou uvedena jména přijatých dětí, nýbrž registrační čísla, proto je potřeba, abyste si potvrzení pečlivě uschovali.

Žádat o odklad? A jak?

Je možné, že z důvodu školní nezralosti doporučí naše p. učitelky Vašemu dítěti odklad začátku povinné školní docházky. Je také pravděpodobné, že některým rodičům byl již odklad pro jejich děti doporučen (např. p. učitelkou v mateřské škole apod.)

V tomto případě si vyzvednete ve škole nebo vytisknete z webových stránek školy (www.zsblucina.cz) žádost o odklad začátku povinné školní docházky.Tato žádost musí být doplněna doporučujícím vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, nestačí vyjádření Soukromé kliniky LOGO, s.r.o.) a  odborným lékařem nebo klinickým psychologem. Bez jejich doporučení nelze žádosti vyhovět.

Žádost s doporučeními je nutno dodat nejpozději do 31. května 2020.

Jak se dozvíme informace k začátku školního roku 2020/21?

V červnu 2020 budete pozváni na informační schůzku, kde obdržíte již podrobnější informace k začátku školního roku  2020/21.

Přijetí-k-základnímu-vzdělávání-pro-šk.rok-2018-2019
Filename : prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-pro-sk-rok-2018-2019.pdf (146 KB)
Titulek :
Žádost o odlož.šk.docházky
Filename : zadost-o-odloz-sk-dochazky-2.pdf (113 KB)
Titulek :
žádost o odlož.šk.docházky
Filename : zadost-o-odloz-sk-dochazky-3.pdf (113 KB)
Titulek :
žádost o odlož.šk.docházky
Filename : zadost-o-odloz-sk-dochazky-4.doc (27 KB)
Titulek :
Žádost o přijetí do 1.roč
Filename : zadost-o-prijeti-do-1-roc-2.pdf (112 KB)
Titulek :
žádost o přijetí do 1.roč
Filename : zadost-o-prijeti-do-1-roc-3.pdf (113 KB)
Titulek :
žádost o přijetí do 1.roč
Filename : zadost-o-prijeti-do-1-roc-4.doc (28 KB)
Titulek :