Vyučující a zaměstnanci školy


Ředitelka školy:

Mgr. Anna Báborová

baborova@zsblucina.cz

4. třída – M

5. třída – M

 

Výchovný poradce:

Mgr. Vlastimila Hondlíková

hondlikova@zsblucina.cz

Třídní učitelka -1.B  (ČJ, M, Prv, TV, PV, HV, VV)

3. třída –  VV

 

Mgr. Soňa Rabatinová

rabatinova@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 2. třída (ČJ, M, Prv, TV, VV, PV, HV)

 

Mgr. Helena Rudolfová

helena.rudolfova@seznam.cz

Třídní učitelka – 3. třída (ČJ, AJ, M, PŘ, VL, TV, HV)

 

Mgr. Alena Krátká

kratka@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 1.A (ČJ,M,Prv,HV,TV,PV,VV)

3. třída – PV

 

Mgr. Marie Fidrmucová

fidrmucova@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 5. třída (ČJ, AJ, VL, PŘ, informatika, TV)

4. třída – AJ

 

Mgr. Veronika Kosíková

Třídní učitelka – 4. třída (ČJ, VL, PŘ,HV,TV,PV,VV)

5. třída – VV, PV

 

Bc. Denisa Bartesová

bartesova@zsblucina.cz

Asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

 

Ingrid Štursová

stursova@zsblucina.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD

 

Anděla Flodrová

Školnice

 

Ludmila Březinová

Výdej obědů