Vyučující a zaměstnanci školy


Ředitelka školy:

Mgr. Anna Báborová

baborova@zsblucina.cz

3. třída – M

4. třída – M

koordinátor ŠVP, vedoucí metodického sdružení

 

Mgr. Vlastimila Hondlíková

hondlikova@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 2.  (ČJ, M, AJ, Prv, TV, PV, HV, VV)

speciální pedagog

 

Mgr. Soňa Rabatinová

rabatinova@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 1. A (ČJ, M, AJ, Prv, TV, VV, PV)

1. B – AJ

5. tř. – VV

metodik prevence

 

Mgr. Helena Rudolfová

helena.rudolfova@seznam.cz

Třídní učitelka – 1.B (ČJ, M, Prv, TV, PV, VV, HV)

1. A – HV

4. třída – HV

výchovný poradce

 

Alena Krátká

kratka@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 3. třída (ČJ, Prv, HV, TV, PV, VV)

5. třída – HV, PŘ

 

Mgr. Marie Fidrmucová

fidrmucova@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 4. třída (ČJ, AJ, VL, PŘ, TV, VV, PV)

5. třída – VL

 

Mgr. Veronika Kosíková

Třídní učitelka – 5. třída (ČJ, M, AJ, TV, PV, INF)

metodik ICT

speciální pedagog

 

Bc. Denisa Pelechová

bartesova@zsblucina.cz

Asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

speciální pedagog

 

Dominika Děkanová

asistent pedagoga, asistent ŠD

 

Ingrid Štursová

stursova@zsblucina.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD

školní asistent

 

Anděla Flodrová

Školnice

 

Ludmila Březinová

Výdej obědů