Vyučující a zaměstnanci školy


Ředitelka školy:

Mgr. Anna Báborová

baborova@zsblucina.cz

3. třída – M

4. třída – M

koordinátor ŠVP, vedoucí metodického sdružení

Mgr. Vlastimila Hondlíková

hondlikova@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 2.  (ČJ, M, AJ, Prv, TV, PV, HV, VV)

speciální pedagog

Mgr. Soňa Rabatinová

rabatinova@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 3. (ČJ, M, AJ, Prv, PV, HV, TV, VV)

1. tř. – AJ

5. tř. – VV

metodik prevence

Mgr. Helena Rudolfová

helena.rudolfova@seznam.cz

Třídní učitelka – 1. (ČJ, M, Prv, TV, PV, VV, HV)

4. tř. – HV

5. tř. – HV

výchovný poradce

Mgr. Marie Fidrmucová

fidrmucova@zsblucina.cz

Třídní učitelka – 4. třída (ČJ, AJ, VL, PŘ, TV, VV, PV)

5. třída – VL

Mgr. Veronika Kosíková

kosikova@zsblucina.cz 

Třídní učitelka – 5. třída (ČJ, M, PŘ, AJ, TV, PV, INF)

metodik ICT

speciální pedagog

Lenka Pelikánová

pelikanova@zsblucina.cz

vychovatelka ŠD

Dominika Děkanová

asistent pedagoga, asistent ŠD

Ingrid Štursová

stursova@zsblucina.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD

školní asistent

Zdeňka Bádrová

Školnice

Hana Matýšková

Výdej obědů