Vyučující a zaměstnanci školy


Ředitelka školy:

Mgr. Anna Báborová

anna.baborova@seznam.cz

3. třída – M

4. třída – M

koordinátor ŠVP, vedoucí metodického sdružení

 

Mgr. Běla Sedláčková

sedlabela@seznam.cz

Třídní učitelka – 2.  (ČJ, M, AJ, Prv, TV, PV, HV, VV)

 

Mgr. Soňa Fůkalová

sonarabatinova@seznam.cz

Třídní učitelka – 1. (ČJ, M, AJ, Prv, PV, HV, TV, VV)

metodik prevence

 

Denisa Mahovská

dmahovska@seznam.cz

Třídní učitelka – 3. (ČJ, Prv, TV, PV, VV, HV)

4. tř. – HV

5. tř. – PŘ

 

Mgr. Marie Fidrmucová

fidrma@seznam.cz

Třídní učitelka – 4. třída (ČJ, AJ, VL, PŘ, TV, VV, PV)

5. třída – VL

výchovný poradce

 

Mgr. David Urubčík

david.urubcik@gmail.com

Třídní učitel – 5. třída (ČJ, M, AJ, TV, INF, PV)

 

Mgr. Eva Šilingrová

silingrova.e@seznam.cz

Třídní učitelka přípravné třídy

speciální pedagog

 

Monika Žilková

moncazilkova@gmail.com

4. třída – AJ

5. třída – AJ, HV, VV

 

Markéta Sklenářová

marketa.sklenarova@zsblucina.cz 

vychovatelka ŠD

 

Dominika Rollinková

dominika.lamerova@centrum.cz

asistent pedagoga

 

Ingrid Štursová

ingrid.stursova@seznam.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD

školní asistent

 

Ingrid Štursová

luciesid@seznam.cz

asistent pedagoga, asistent ŠD

 

Zdeňka Bádrová

Školnice

 

Hana Matýšková

Výdej obědů

 

Mgr. Veronika Vojtková

verca.kosikova@seznam.cz

metodik ICT

speciální pedagog