Organizace školního roku


Organizace školního roku

Zahájení školního roku: 1. 9. 2016 v 8.00 hodin
 
Písemné hodnocení za l. čtvrtletí:    18. listopadu 2016
 
Pololetní vysvědčení:     31. ledna 2017
 
Písemné hodnocení za 3. čtvrtletí:    14. dubna 2017
 
Závěrečné vysvědčení: 30. června  2017
 
prázdniny:

podzimní:  26. a 27. října 2016
 

vánoční:  23. prosince 2016 – 2. ledna 2017

pololetní:  3.2. 2017

jarní: 13. 3. – 19. 3. 2017

velikonoční:  13. a 14. dubna 2017

hlavní prázdniny:  1. července – 31. srpna 2017

 

Pedagogické rady:

 
16. listopadu 2016
 
25. ledna 2017
 
13. dubna 2017
 
22. června 2017
 
Třídní schůzky:
 
třídní schůzka: 1. září 2016 pro rodiče prvňáčků hned po ukončení slavnostního zahájení
                               7. září 2016 v  16.00 (2. – 5. třída)
 
 
konzultační dny:    15. prosince 2016   14.30 – 16.30
 
                                 25. května 2017    14.00 – 16.30