Organizace školního roku


Organizace školního roku

Zahájení školního roku:                        2. září 2019 v 8.00 hodin
Písemné hodnocení za l. čtvrtletí:    15. listopadu 2019
Pololetní vysvědčení:                             30. ledna 2020
Písemné hodnocení za 3. čtvrtletí:   17. dubna 2020
Závěrečné vysvědčení:                          30. června  2020
 
prázdniny:

Podzimní:            29. – 30. října 2019
Vánoční:               23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní:            31. ledna 2020
Jarní:                    17. – 23. února 2020

Velikonoční:      9. dubna 2020

Hlavní:                  1. července – 31. srpna 2020

Pedagogické rady:

13. listopadu 2019
23. ledna 2020
15. dubna 2020
17. června 2020
Třídní schůzky:
třídní schůzka:  2. září 2019 pro rodiče prvňáčků hned po ukončení slavnostního zahájení
                               4. září 2019 v  16.00 (2. – 5. třída)
konzultační dny:   11. prosince 2019 – dle rozpisu
                                 13. května 2020 – dle rozpisu