Naše škola


Základní škola Blučina se nachází v budově z roku 1851. Od té doby prošla řadou stavebních úprav.
Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace vykonává činnost základní školy s 1. stupněm, školní družiny a školní jídelny – výdejny. Kapacita školy je 150 žáků, školní družiny (od 1.9.2015) 60 žáků a školní jídelny – výdejny (od 1.9.2018) 120 strávníků.
Škola je nadstandardně vybavena prostředky ICT. Máme 20 počítačů s připojením na internet, z nichž 19 je k dispozici žákům. Některé jsou umístěny přímo ve třídách, další jsou v počítačové učebně. Ve všech třídách jsou zabudovány interaktivní tabule s dataprojektorem, všichni učitelé mají osobní notebook. Interaktivní tabule a počítače jsou běžně využívány ve výuce.
Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště. Výuka tělesné výchovy probíhá v případě špatného počasí v tělocvičně Lidového domu, dále využíváme fotbalové hřiště, hřiště u krytého bazénu a  plavecký bazén – předplavecký a  plavecký výcvik. K aktivnímu odpočinku žáků o přestávkách slouží školní dvůr.
Strava pro žáky je dovážena ze školní jídelny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace.
Školní jídelna – výdejna je umístěna v budově základní školy. Jedná se o dvě samostatné místnosti propojené výdejním oknem. Jako jídelna slouží třída školní družiny. Ta je vybavena moderním nábytkem, televizí a videem.
Škole je již několik let zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol, takže žáci mohou mít denně dotované mléko a jedenkrát za 14 dní dostanou zdarma ovoce nebo zeleninu, jehož nabídka je velmi pestrá.
Pro využití volného času pracují na naší škole různé zájmové kroužky, které vedou buď přímo naše pedagogické pracovnice, nebo externí lektorky.