Kalendář školních akcí


Kalendář:

Měsíc    datum akce
ZÁŘÍ: 1. 9.  slavnostní zahájení školního roku, třídní schůzka s rodiči přípravné a první třídy
  7. 9. třídní schůzky 2. – 5. třída
  8. 9. den s hasiči
  dle rozpisu zahájení plaveckého výcviku
  20. 9. fotografování prvňáčků
ŘÍJEN: od 4. 10. zahájení činnosti zájmových kroužků
  5. 10. vánoční focení
  11. – 15. 10. týden v barvách podzimu
    návštěva planetária (vybrané ročníky)
LISTOPAD: 28. 11. vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu
    návštěva planetária (vybrané ročníky)
PROSINEC 3. 12. projekt Čertovská škola
  8. 12. 16-18 vánoční dílničky
  15. 12. konzultace s rodiči – dle rozpisu
  16. – 22. 12.  projekt Na Vánoce dlouhé noce
  22. 12. vánoční besídky
LEDEN:   divadelní představení
ÚNOR:    
BŘEZEN: 10. 3. den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
DUBEN: 11. – 13. 4. projekt Hody, hody, doprovody
  21. 4. zápis do 1. ročníku
  22. 4. projekt Den Země
  29. 4. projekt Škola čar a kouzel
KVĚTEN:   školní výlet (přípravná – 3. třída)
ČERVEN: 1. 6.  den dětí (Bruno)
  5. – 10. 6. škola v přírodě 
    návštěva farmy: přípr. – 3. třída
  28. 6.  školní Akademie